چاپ این صفحه علوم نوین - تفاوت کامل سلول های گیاهی و جانوری به علاوه عکس

سایت رسمی دانشمندان جوان آریایی http://melli.in شناسه ملی علوم نوین

 
تفاوت کامل سلول های گیاهی و جانوری به علاوه عکس


 

تفاوت یاخته‌های گیاهی و جانوری

 

برای تمایز یاخته‌های گیاهی و جانوری می‌توان تفاوتهای زیر را بررسی کرد:

•          تفاوتهای متابولیسمی

•          تفاوتهای ساختاری

•          تفاوتهای تقسیمی

 

 1-هردو دارای پوسته هستند ولی فرق بین آنها این است که سلول جانوریاین محافظ(مثل جلد کتاب )را ندارد ولی سلول گیاهی دارد .

2-در سلول گیاهی محل زخیره وجود دارد ولی در سلول جانوری وجود ندارد.

3-یکی از خصوصیات مشترک این سلول ها هسته ی آنها است ولی مکان بین آنها فرق دارد

     4 - و دیگری محل زخیره ی انرژی است

 اندازه وتعداد

اگر سلول های گونه ی خودمان را زیر یک میکروسکب بگذاریم متوجه تعداد زیاد آن میشویم. محاسبه نشان می دهد که تعداد سلول ها ی یک انسان متوسط حدود 60 میلیون میلیون است. سلول ها ی همه بک اندازه نیست ؛ بلکه بعضی درشت تر و برخی ریز تر از بقیه اند . اندازه ی سلول ها ی بدن بین 10/1میلی لیتر (سلول ها ی عصبی)،تا 100/1 میلی لیتر گلبولهای قرمز تغییر می کند .

(نام هریک از سلول ها و کا ر آنها)

1-  سلول لوز المعده: (ترشح)

2-  سلول دیواره ی روده : (جذب)

3-   سلول جنسی: (تولید مثل)

4- سلول ما هیچه: (حرکت)

5-  گلبول سفید: (دفاع)

6-    سلول شبکیه چشم : (گیرنده ی نور )

7-  گلبول قرمز : (انتقال گاز ها)

 

پرو تئین                          آب

چربی ها                                    نمک ها

قندها                             مقدار کمی مواد دیگر

بیشتر این مواد از چهار عنصر اکسیژن ((هیدروژن H  ) و کربن C  ) و نیتروژن (‌N  ) تشکیل شده اند  . در سلولهای بدن انسان ،‌ مقدار این چهار عنصر به تنهایی بیشتر از 95 % است .

 

 تفاوت های سلول گیاهی و جانوری:

 

1- سلول هاي گياهي اغلب چند وجهي هستند ولي سلول هاي جانوري كروي هستند.

 

2- سلول های گیاهی تولید کننده و سلول های جانوری مصرف کننده اند.

 

3-سلول هاي گياهي داراي ديواره سلولي از جنس سلولز هستند ولي سلول هاي جانوري فاقد ديواره

سلولي هستند. 

 

4-سلول هاي گياهي داراي اندامك واكوئل مركزي و درشت هستند ولي سلول هاي جانوري اندامك

واكوئل مركزي ندارند.

 

5-سلول هاي گياهي عالي سانتريول ندارند ولي هنگام تقسيم سلولي رشته هاي دوك تشكيل

ميدهند ولي سلول هاي جانوري سانتريول دارند.

 

 6- روی سطح سلول جانوری غشاء وجود دارد و در سلول گیاهی علاوه بر غشاء  ، دیواره ی سلول هم

 وجود دارد .

7 - در اغلب سلول های گیاهی دانه های نشاسته وجود دارد که در سلول های جانوری یافت نمی شود

 

8- هسته در سلولهای گیاهی در مرکز قرار دارد ولی در سلولهای جانوری  در کنار جداره ها ی سلول قرار دارد.

 

9 - سلول‌های جانوری ممکن است یک یا چند تاژک داشته باشند اما، سلول‌های گیاهی فاقد تاژک

هستند،به جز سلول‌های جنسی نر بعضی از گونه‌های گیاهی .

 

 10 - در سلول‌های گیاهی اندامکی به نام پلاست (کلروپلاست= سبزینه= اندامک تولید غذا) وجود دارد که در سلول‌های جانوری یافت نمی‌شود. پلاست‌ها مسئول رنگیزه‌های مختلف گیاهی می‌باشند و آنها را به سه گروه کلروپلاست ،کروموپلاست و لوکوپلاست تقسیم می‌کنند.

 

11- سلول گیاهی نسبت به سلول جانوری دارای اشکال متنوع تری است .:: موضوعات مرتبط: زیست گیاهی، زیست جانوری
:: برچسب‌ها: تفاوت کامل سلول های جانوری و گیاهی به علاوه عکس
نويسنده : Ea